Bạn cần hỗ trợ?
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn phần mềm,
thiết kế website

DĐ, Zalo: 0902.777.186

Tư vấn kỹ thuật:

0947.54.57.51

Xem Nhiều NHất
ke-sieu-thi-doi
Giá liên hệ

vibox-v2-pro
990,000 VNĐ

dau-ghi-hinh-4-kenh-kx-7104td5
2,280,000 VNĐ
1,824,000 VNĐ
Sản Phẩm Giảm Giá
2,280,000 VNĐ
1,824,000 VNĐ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý bán hàng cafe (miễn phí)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CAFE (MIỄN PHÍ)

DANH MỤC 

BẢNG KÊ

BÁO CÁO

HỆ THỐNG

TÀI KHOẢN

 

ĐƠN VỊ TÍNH

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn ĐƠN VỊ TÍNH.

- Phía cột bên phải, chọn biểu tượng , hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ Thêm đơn vị tính như sau: 

- Nhập tên đơn vị tính Sau đó chọn biểu tượng  để lưu lại.

- Di chuyển chuột vào tên đơn vị tính cần thay đổi, chọn biểu tượng  nếu muốn chỉnh sửa hoặc chọn biểu tượng  nếu muốn xóa  như dưới đây: 

 

- Khi chọn chỉnh sửa hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ sau để bạn cập nhật thông tin: 

- Bạn có thể thay đổi Tên đơn vị tính. Sau đó chọn biểu tượng  để lưu lại cập nhật, hoặc chọn biểu tượng  để hủy thao tác cập nhật.

 

 

 

BẢNG GIÁ

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn  BẢNG GIÁ

- Để cập nhật giá bán bạn chọn Xem ở cột Xem Chi Tiết.

** Ghi chú: Vì đây phiên bản dùng thử nên chỉ sử dụng một bảng giá duy nhất. Nếu khách hàng muốn có nhiều bảng giá để sử dụng khách hàng có thể nâng cấp lên phiên bản PRO. 

 

 

 

QUẢN LÝ KHU VỰC

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn QUẢN LÍ KHU VỰC

- Ghi chú: Vì đây phiên bản dùng thử nên chỉ sử dụng một khu vực duy nhất. Nếu khách hàng muốn có nhiều khu vực để sử dụng khách hàng có thể nâng cấp lên phiên bản PRO.

 

 

QUẢN LÝ BÀN

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn QUẢN LÍ BÀN

- THÊM BÀN NHANH: Chọn biểu tượng   bên trái, hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ Thêm bàn nhanh như sau: 

- Chọn khu vực và số bàn bạn muốn thêm sau đó chọn biểu tượng  để hoàn tất thao tác thêm bàn mới.

- Nếu muốn hủy thao tác chọn biểu tượng .

- Ví dụ thêm bàn nhanh:

- CẬP NHẬT BÀN ĐÃ TẠO: Tìm BÀN bạn muốn thay đổi thông tin, sau đó chọn biểu tượng .

- XÓA BÀN ĐÃ TẠO: Tìm BÀN bạn muốn xóa, sau đó chọn biểu tượng .

 

 

 

NHÓM HÀNG HÓA

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn NHÓM HÀNG HÓA

- THÊM MỚI NHÓM HÀNG HÓA: Để việc quản lí, tìm kiếm hàng hóa thuận tiện bạn nên tạo nhóm hàng hóa trong cửa hàng để phân loại hàng hóa. Phía cột nhóm hàng bên phải, chọn biểu tượng , hệ thống sẽ hiển thị ra cửa sổ Thêm Nhóm Hàng như sau: 

- Nhập thông tin bắt buộc: Tên nhóm hàng , Mã nhóm

- Nhấn nút  để lưu lại, hoặc chọn biểu tượng  để hủy thao tác.

- Để thay đổi thông tin nhóm hàng hóa tiến hành thao tác như sau:

- Di chuyển chuột vào nhóm hàng cần thay đổi, chọn biểu tượng  nếu muốn chỉnh sửa hoặc chọn biểu tượng  nếu muốn xóa.

 

 

 

HÀNG HÓA

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn HÀNG HÓA. Sau đó nhấn vào nút THÊM. 

- Thêm mới hàng hóa

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau:

 

+ Những thông tin cơ bản về hàng hóa:

-1. Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh.

-2. Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập.

-3. Giá bán: Giá bán phù hợp với tên hàng hóa.

-4. Đơn vị tính: Phù hợp với tên hàng hóa.

-5. Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho hàng hóa.

-6.Chọn biểu tượng  để lưu thông tin hoặc chọn biểu tượng  để hủy thao tác.

VÍ DỤ ĐƯỢC THỀ HIỆN DƯỚI HÌNH SAU:

- Cập nhật thông tin hàng hóa: Tìm mặt hàng bạn muốn thay đổi thông tin, sau đó nhấn vào nút .

Xóa hàng hóa: Tìm mặt hàng bạn muốn xóa. Sau đó, chọn biểu tượng  .

 

 

 

QUẢN LÝ CHI

- Bạn chọn menu DANH MỤC, nhấn QUẢN LÍ CHI

- Thêm mới: Bạn chon biểu tượng  để thêm mới.

- Cập nhật: Tìm mục chi bạn muốn thay đổi thông tin, sau đó nhấn vào nút .

- Xóa : Tìm mục chi bạn muốn xóa. Sau đó, chọn biểu tượng  .

 

 

 

BẢNG KÊ BÁN HÀNG

- Vào BẢNG KÊ chọn BẢNG KÊ BÁN HÀNG.

- Người dùng có thể chọn xem bảng kê bán hàng theo năm, theo tháng hoặc tùy chọn bằng cách Click chuột vào theo ô tương ứng, sau đó điền vào ô ngày bắt đầu với ngày kết thúc.

- Nhấn biểu tượng  để xem thông tin bảng kê.

 

 

 

BẢNG KÊ KẾT CA

 

- Vào BẢNG KÊ chọn BẢNG KÊ KẾT CA.

 

- Thao tác tương tự như bảng kê bán hàng, chọn xem bảng kết ca theo năm, theo tháng hoặc tùy chọn, chọn ngày bắt đầu ngày kết thúc để xem bảng kết ca. Riêng bên ô nhân viên người dùng có thể chọn thu ngân hoặc tất cả nhân viên để xem.

- Nhấn biểu tượng ​ để xem thông tin bảng kê.

 

 

 

BÁO CÁO LỢI NHUẬN

- Để xem báo cáo lợi nhuận vào BÁO CÁO chọn BÁO CÁO LỢI NHUẬN.

 

- Chọn xem báo cáo theo năm, theo tháng hoặc tùy chọn, do người dùng chọn.

- Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nhấn xem báo cáo. Bảng báo cáo sẽ xuất hiện.

 

 

BÁO CÁO BÁN HÀNG

- Tương tự để xem báo cáo bán hàng, thao tác thực hiện như báo cáo lợi nhuận.

 

 

 

QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

- Vào Menu HỆ THỐNG chọn QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG:

- Nhóm người dùng: Vì đây là phiên bản dùng thử nên chỉ cho phép tạo 1 tài khoản quản lý và 1 tài khoản thu ngân.

- Nếu bạn muốn thay đổi thông tin quản trị người dùng, bạn có thể vào biểu tượng .

 

 

LỊCH SỬ TRUY CẬP

- Lưu lại số lượt truy cập vào hệ thống, để thực hiện vào HỆ THỐNG chọn LỊCH SỬ TRUY CẬP.

 

 

 

LỊCH SỬ THAY ĐỔI GIÁ

- Lưu lại số lần thay đổi giá, thao tác thực hiện tương tự như lịch sử truy cập.

 

 

 

THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

- Vào mục TÀI KHOẢN chọn THAY ĐỔI MẬT KHẨU, xuất hiện như hình dưới: Nhập mật khẩu cũ, nhập và lưu lại mật khẩu mới, nhấn xác nhận, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại.

 

- ĐĂNG XUẤT: Vào mục TÀI KHOẢN chọn ĐĂNG XUẤT.

 

 

Chia sẻ: Facebook Twitter Google+ Gmail

Xem đính kèm: tại đây